Haigekassa reform annab inimestele rohkem valikuvõimalusi

Käimasoleva Haigekassa reformiga plaanitud Haigekassa piirkondade vähendamine on lõpule jõudmas ning viimaste ühendatavate kassade –  endiste Tallinna ja Harjumaa Haigekassa andmebaasid said tehniliselt kokku ja lõplikult tööle juuni algul. 

Haigekassade ühendamine annab Eesti ravikindlustatutele suuremad võimalused arstiabi saamisel.. See tähendab, et näiteks Harjumaa inimesed saavad arstil käia Tallinnas ja vastupidi, kuna Tallinna raviasutustes ei tehta enam vahet näiteks Saku või Mustamäe elanikel jne. Uue struktuuri põhimõtteks on printsiip, et ka keskusest kaugemal elavad inimesed pääseksid probleemideta eriarstide juurde suurtes haiglates Tallinnas ja Tartus – see on tagatud lepingutega, mis on raviasutustega sõlmitud piirkondlikust aspektist lähtudes.  

Esmatasandi arstiabi soovitame inimesel kasutada ikka võimalikult oma elukoha piirkonnas või selles piirkonnas, kus inimene kõige rohkem viibib. Eriarstiabi saamiseks on vajalik kindlasti eelnev perearstiga konsulteerimine ja saatekiri – vaid mõned spetsialistid, günekoloogid, silmaarstid, psühhiaatrid, naha ja suguhaiguste arstid, silmaarstid, tuberkuloosiarstid, hambaarstid ja kirurgid - traumatoloogid võtavad patsiente vatsu ka ilma perearsti suunamiseta. 

Uue struktuuri järgi hõlmavad uued haigekassa osakonnad mitut maakonda. Uus süsteem võimaldab lisaks kindlustatute paindlikumale teenindamisele ka paremini kontrollida raviasutuste poolt pakutavat meditsiiniteenust ja loob tingimused erinevate raviasutuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi võrdlemiseks ning annab seeläbi haigekassale võimaluse osta inimestele kvaliteetsemat raviteenust. 

Uue haigekassa struktuuri järgi on Eesti haigekassal seitse piirkondlikku osakonda: EHK Harju osakond hõlmab endas Tallinna ja Harjumaad, EHK Rakvere osakond hõlmab endas Järvamaad ja Lääne-Virumaad, EHK Ida-Virumaa osakond hõlmab endas Ida-Virumaad ja Narvat, EHK Tartu osakond hõlmab endas Tartut, Jõgevamaad ja Viljandimaad, EHK Kagu osakond hõlmab endas Põlvamaad, Võrumaad ja Valgamaad, EHK Pärnu osakond hõlmab endas Pärnumaad ja Raplamaad ning EHK Lääne osakond hõlmab endas Saaremaad, Hiiumaad ja Läänemaad. Inimeste jaoks on kõikides maakondades Eesti Haigekassa teenindusbürood, kus inimesed saavad oma probleeme lahendada ja küsimustele vastuseid ning inimesed ei pea uuest piirkondlikust jaotusest tingituna haigekassaga suhtlemiseks oma maakonnast kaugemale minema.