Haigekassa pikendab taotluste esitamise tähtaega üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutamise taotluste esitamiseks

Eesti Haigekassa kuulutas 07. detsembril 2004.a. välja valiku lepingu sõlmimiseks üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutamiseks vähemalt Haigekassa veebilehel avaldatud üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutamise miinimumnõuetes toodud tingimustel.
Taotluste esitamiseks tähtaja pikendamise eesmärgiks on tagada kvaliteetne teenus ning teenuse pakkujate võrdsed võimalused teenuse osutamise taotlemisel osaleda.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 17. jaanuaril 2005.a Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste osakonnale aadressil Lembitu tn. 10, 10114 Tallinn. 

Valiku kohta saab informatsiooni haigekassa e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.