Haigekassa perearstikeskuste uuring

Perearstide kättesaadavuse uuringust selgus, et üle kahe kolmandiku inimestest on viimase aasta jooksul oma perearstilt haiguste ennetamise alaseid nõuandeid saanud.

2007. aasta sügisel Eesti Haigekassa tellitud ning Dive Service Quality Development OÜ poolt läbi viidud uuringu peamiseks eesmärgiks oli mõõta patsientide rahulolu perearstide töökvaliteediga ning saada objektiivset informatsiooni perearsti kättesaadavuse ja selle võimalike mõjurite kohta.

Enamik patsiente leidis, et perearst oli jaganud piisavalt selgitusi haiguse, ravimite, protseduuride ja uuringute kohta. Kaks kolmandikku vastanutest leidis ka, et perearst on jaganud haigusi ennetavat nõu, valdavalt toitumise ja liikumise vallas. Paraku pole 70% patsientidest oma pereõelt ennetuse osas nõuandeid saanud, mis näitab, et õdede potentsiaal on suures osas kasutamata.

Üle viiendiku vastanutest ütles, et perearst või –õde on nendega ise ühendust võtnud ja kutsunud läbima terviskontrolli kroonilise haiguse tõttu või osalema südame-veresoonkonnahaiguste ning rinnavähi ennetamise uuringutes. Haigekassa hinnangul on ennetustegevuse aktiivsuse suurenemise üheks põhjuseks 2006. aastast sisseviidud perearstide tulemustasu süsteem.

Inimestelt küsiti ka, kui kiiresti nad mitteägeda probleemiga vastuvõtule pääsesid, kuna vastavalt perearsti tööjuhendile peab ägeda haigusega patsient pääsema arsti vastuvõtule samal päeval, teistel juhtudel kolme päeva jooksul. Selgus, et 20% vastanutest pääses arstile neljandal päeval või hiljem. Tõsi küll - pooltele neist oli pakutud perearsti vastuvõtuaega ka lubatud kolme päeva sees, kuid inimene leidis hilisema aja endale paremini sobivat. Samas esitati antud küsimus samal perioodil ka perearstidele kord kvartalis Haigekassa poolt läbi viidavas uuringus, kus arstid väitsid, et õigeaegselt pole vastuvõtule pääsenud vaid 3% soovijatest.

Uuring hõlmas 94 perearsti patsiente 80 perearstikeskuses üle Eesti (2007. aastal oli nimistuga töötavaid perearste kokku 800), mille ooteruumides intervjueeriti kokku 300 patsienti (3 – 5 patsienti perearsti kohta).

Lähemalt saab uuringu tulemustega tutvuda siin.

 

Lisainfo:
Maria Belovas
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
Tel. 6208 439, 516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee