Haigekassa otsib Tartusse usaldusarsti

Eesti Haigekassa ootab oma kollektiivi Tartusse tööle

USALDUSARSTI,

kelle ülesandeks on kindlustatute ravivajaduse hindamises ja mitterahaliste ravikindlustushüvitiste eelarve planeerimises osalemine, lepingupartnerite valiku hindamine, ravi rahastamise lepingute ennetava jälgimise ja lepingutingimuste täitmise ning ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja otstarbekuse kontroll ning sellega ravikindlustusvahendite efektiivse kasutamise parandamine eesmärgiga võimaldada kindlustatutele kvaliteetsete raviteenuste kättesaadavus.

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgemat meditsiinilist haridust;
 • väga head suhtlemisoskust;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • vene keele oskust kesktasemel;
 • arvutikasutuse oskust (MS Office);
 • väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
 • täpsust, korrektsust ja tasakaalukust.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus ravikindlustuse valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • koolitust ravikindlustuse seaduse ja seda reguleerivate õigusaktide tundma õppimiseks, mis on seotud kindlustatute õiguste kaitsmisega tervishoiuteenuste osutamise, töövõimetuslehtede väljastamise, ravimite väljakirjutamise ja apteekidest soodustingimustel väljastamise osas;
 • arvutialast täiendkoolitust;
 • vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • tänapäevast töökeskkonda.

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 15. märtsiks 2012 k.a. e-posti aadressile maivi.parv [at] haigekassa.ee. Lisainfo telefonil 744 7447.