Haigekassa osaleb südamenädala tegevuses sõltuvusainete ennetamise teavitusprojektidega

Pressiteade
19.aprill 2006

Südamenädalal käivitub noortekampaania “Naudi elu, ära suitseta!”.  Kõik koolid saavad plakatid ja võimaluse osaleda suitsetamise kahjulikkuse teemalises viktoriinis www.terviseinfo.ee.
Haigekassa toetab südamenädalal toimuvateks  Eesti arstide päevadeks ajakirja “Eesti Arst” erinumbri väljaandmist. Erinumbri põhiteema on  alkoholist tingitud tervisekahju. Erinumbri saavad kõik Riigikogu liikmed, ministeeriumid, maavalitsused ja maakondade tervisenõukogude liikmed.

Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused olnud viimase 15 aasta jooksul peamine haigestumise ja surma põhjus. Oleme südamehaiguste osas juhtpositsioonil nii Euroopas kui ka kogu maailmas ja aastad ei ole kahjuks olukorda parandanud. Eesti Meditsiinistatistika andmetel oli 2002. a. 18355 surma hulgas 9983 südame- veresoonkonna haiguste surma, st. 54 %. Teisel kohal olid surma põhjustajana pahaloomulised kasvajad (18,8 %) ja kolmandal õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (10,9 %).

Just südame- veresoonkonnahaigused mõjutavad kroonilistest haigustest kõige enam Haigekassa raviteenuste ja ravimite ning töövõimetuse kulusid. Vereringeelundite haiguste raviks kulus 2004. a. 922 miljonit krooni. Ambulatoorset ravi sai 116 304 inimest ja haiglaravil oli 31 068 inimest. Jätkuvalt haigestutakse noorelt ja parimas tööeas.

Südame- veresoonkonna haiguste peamine riskitegur on kõrgenenud vererõhk ning käitumuslikud riskitegurid nagu suitsetamine, vähene kehaline aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, soola ja küllastunud rasvade liigtarbimine, vähene puu -ja juurviljade tarbimine, ülekaalulisus ning stress.
Seega on suur osa kroonilistest haigustest välditavad või on nendest tulenev kahju vähendatav tervise edendamise ja ennetustegevusega.

Haigekassa toel südamenädalal alguse saavad tervist edendavad projektid on kavandatud riikliku “Südameveresoonkonna haiguste ennetamise strateegia” täitmiseks.
Kampaania “Naudi elu, ära suitseta”
Südamenädala alguseks ja õppeaasta jooksul toimunud suitsupriide klasside võistluse lõppemise ajaks saavad kõik koolid plakatid “Naudi elu, ära suitseta!”. Noortele suunatud suitsetamise ennetamise klipid on telekanalites eetris alates 19. aprillist.

Projekti alguses (eelmise aasta augustis) viidi läbi küsitlus Eesti teismeliste seas, et selgitada välja noorte teadlikkust suitsetamisega kaasnevatest tervisehädadest. Paraku selgus, et enamik noori ei teadvusta endale neid riske.
Südamenädala ajal ja ka pärast seda on veebilehel www.terviseinfo.ee viktoriin nii eesti kui vene keeles, mis annab noortele võimaluse panna proovile oma teadmised tubaka mõjust ja tutvuda samas oleva taustainfoga suitsetamise kahjulikkusest.

Eelmised noortele suunatud sotsiaalkampaaniad ja viktoriinid olid suunatud suure suhkrusisaldusega toitude söömise vähendamisele ja alkoholitarbimise ennetamisele.

Kõigi kolme noortekampaania ulatuses parimate teadmistega klasside vahel selgitatakse 2006.a 15. mail välja üks klass, kes võidab ekskursiooni Helsingisse koos Sealife’i külastusega. Viktoriinides osalemise koondtulemused avaldatakse 15. mail www.terviseinfo.ee.

“Eesti Arst” eriväljaanne alkoholist tingitud tervisekahjust
Südamenädalal 20. ja 21. aprillil toimuvad Eesti arstide päevad, mille peateema on alkohol ja rahva tervis. Haigekassa toetab selleks ajakirja “Eesti Arst” erinumbri väljaandmist, mis sisaldab faktimaterjali ja analüüse alkoholi tarbimisest, ennetusstrateegiatest ja alkoholist tingitud tervisekahjust. Erinumbri saavad 20.aprillil kõik arstide päevadel osalejad ja Riigikogu liikmed ning edaspidi ka maavalitsused, maakondade tervisenõukogude liikmed, kohalikud omavalitsused ning maakondade trauma- ja alkoholiennetuse projektide meeskonnad.
Kõik perearstid on saanud elanikele jaotamiseks ka trükised “Metaboolne sündroom”, “ Toitumine ja liikumine” ja “Stress ja kõrge vererõhk”.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
Tel 620 8439

Lisainfo:
Sirje Vaask
Haigekassa tervishoiuspetsialist
Tel 620 8455