Haigekassa ootab tervist edendavaid projekte

Eesti Haigekassa kuulutas 31. augustil välja konkursi tervist edendavate projektide saamiseks aastaks 2002. Tervist edendavate projektide rahastamiseks mõeldud summa 2002.aastal on 13,5 miljonit krooni.

Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas 24. augustil ravikindlustatute tervise edendamise ja haiguste ennetamise prioriteedid: südame- veresoonkonna haiguste, kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste, pahaloomuliste kasvajate, vaimse tervise probleemide ja nakkushaiguste, sealhulgas sugulisel teel levivate haiguste ennetamine.

Prioriteetide määramise aluseks oli Eesti peamiste rahvatervise probleemide ja neid mõjutavate tegurite ning ka haigekassa vastavate ravikulude analüüs.  

Suur osa nimetatud terviseprobleemidest on välditavad pideva tervise edendamise ning ennetustegevusega.

Varem tervisekaitselise sihtkapitali nime all tuntud ja Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise Arendusnõukogu poolt korraldatud tervist edendavate projektide konkurss, otsustamine ja administreerimine toimub edaspidi Eesti Haigekassa keskosakonnas.

Üleriigilised ja piirkondlikud projektid konkureerivad võrdsetel alustel, olulisemaks peetakse projektide esitajate pädevust ja projekti tõenduspõhisust.

Projektide eelarve alampiiriks on 50 000 krooni, see eeldab väikeste, killustunud projektide koondumist  pädevate teostajate juhtimisel suuremateks ja efektiivsemateks projektideks.

Uudne on ka nõue esitada projekti sisu ja eelarve taotlus eraldi, sest ka projekti hindamine toimub eelkõige sisust ja vähem eelarvest lähtuvalt.

Konkursi tähtajaks 15. oktoober, viies eksemplaris sisu taotlused ja ühes eksemplaris eelarve tuleb esitada Eesti Haigekassale märgusõnaga “Edenduse projekt” aadressil Tallinn Lembitu 10.

Teave projektikonkursi tingimuste kohta on Eesti Haigekassa koduleheküljel www.haigekassa.ee

Lähem info Sirje Vaaskilt tel. 6208 455 ja 050 97444.

Aet Truu
haigekassa pressiesindaja

tel. 6208 419
052 75268