Haigekassa ootab 18 aastaseks saanud noortelt infot

PRESSITEADE 12.06.2000

Haigekassa ootab 18 aastaseks saanud noortelt infot 

Eestis on kindlustatud kõik lapsed, kes on alalised elanikud või ajutise elamisloaga elanikud, kuni 18. eluaastani, olenemata sellest, kas nende vanemad on kindlustatud või mitte. Igal juhul peab ka laps olema arvele võetud elukohajärgses haigekassas ja ta peab omama kindlustatust tõendavat kehtivat haigekassakaarti.

Kui noor inimene saab 18-aastaseks, siis eelpool nimetatud kindlustatus lõpeb.

Samas on seaduse järgi ravikindlustusega hõlmatud Eesti päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.  Selleks, et ei tekiks ravikindlustuse katkemist õpilastel, kes saavad enne uue õppeaasta algust 18. aasta vanuseks, ootab haigekassa infot taoliste õpilaste kohta. Tallinna Haigekassa on palunud Tallinna Haridusameti  kaudu, et õppeasutused esitaksid koheselt tõendid haigekassale enne järgmist õppeaastat 18. aastaseks saavate (või juba saanud) õpilaste kohta, millega pikeneb nende õpilaste ravikindlustus kuni 01. Oktoobrini 2000.

Õpingute jätkumise korral tuleb kõigil päevases õppevormis õppivatel üle 18. Aasta vanustel õpilastel ja üliõpilastel esitada igal (hiljemalt 01.10) sügisel haigekassale tõend õpingute jätkumise kohta, et haigekassa saaks säilitada ravikindlustuse kõigile neile, kellel selleks õigus on.

Kaja Tampere

Avalike suhete nõunik