Haigekassa ootab 18-aastaseks saanud ja päevases õppevormis õppivatelt noortelt infot

18-aastaseks saanud noored, kes õpivad päevases õppevormis õpilaste või üliõpilastena, peavad oma ravikindlustust pikendama. Sama kehtib ka juba eelmisel aastal päevases õppevormis õppinud üle 18-aastaste õppurite suhtes, kelle ravikindlustus on jõus kuni 1. oktoobrini.

Ravikindlustuse pikendamiseks tuleb elukohajärgsele haigekassale, kus õppurid on arvele võetud, esitada õppeasutuse tõend päevases õppevormis õppimise kohta. 

Eestis on kõik alalise või ajutise elamisloaga lapsed kuni 18. eluaastani ravikindlustatud, sõltumata sellest, kas nende vanematel on ravikindlustus või mitte. Lapse 18-aastaseks saades eelpoolnimetatud kindlustus lõpeb.

Samas on seaduse järgi ravikindlustusega hõlmatud päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.


Aet Truu
haigekassa pressiesindaja

tel. 6208 419
052 75268