Haigekassa nõukogu lõi eeldused tervishoiutöötajate miinimumpalga tõusuks

Pressiteade

25.juuli 2003

Haigekassa nõukogu lõi eeldused tervishoiutöötajate miinimumpalga tõusuks

Haigekassa nõukogu kiitis reedel heaks Haigekassa 2003. aasta eelarve muudatused ja tõstis tervishoiuteenuste piirhindasid.  Sellega jõudis lõpule ka arutelu tervishoiutöötajate  palkade üle.

Vastavalt Haiglate Liidu ning arstide ja õdede kutseliitude vahel sõlmitud palgakokkuleppele läheb lisaraha, mille haiglad hinnatõusust saavad, töötajate palgatõusuks. 

Haigekassa eelarve muudatustena kinnitas nõukogu, et täiendavaid ravijuhtusid rahastab haigekassa 55 milj. 155 tuhande krooni eest, 91 miljoni krooni ulatuses tõstetakse teenuste piirhindasid ja 25 miljonit kulub ravimitele.

Haigekassa juhatus tegi nõukogule ettepaneku suurendada perearstide poolt tellitavate uuringute mahtu 18,4 %-lt 20,5 %-ni.

Haigete parema uurimise nimel viiakse uuringute, protseduuride ja laboriuuringute fondi arvelt tasustatavate tervishoiuteenuste loetelusse tümpanomeetria, Holteri monitooring ning toonaudiomeetria.

Et perearstidel on nüüd võimalus neid uuringuid teha, väheneb sellega vastavate eriarstide koormus.

Sotsiaalministeeriumi avalike suhete juht Sigrid Tappo, 626 9704; 050 17 435

Haigekassa avalike suhete juht Anne Osvet, 620 8439;  051 31 924