Haigekassa nõukogu kinnitas täna 2010. aasta ravikindlustuseelarve

PRESSITEADE

Täna, 15. jaanuaril, kinnitas nõukogu haigekassa 2010. aasta eelarve ja arengukava aastateks 2010-2013.

Eelarve tulude suuruseks on planeeritud 11,2 miljardit krooni, kulusid on prognoositud  ligi 11,5 miljardi krooni eest. Jaotamata tulemit plaanitakse kasutusele võtta 291 miljoni krooni ulatuses. Lisaks plaanitakse riskireservist kasutusele võtta kuni 28 miljonit krooni, et tasuda uue gripi vastase vaktsineerimise kulude eest.

Ravikindlustuse eelarvest 7,8 miljardit krooni kulub tervishoiuteenustele. Sealhulgas on üldarstiabi osutamiseks planeeritud üks miljard krooni, eriarstiabi osutamiseks 6,2 miljardit krooni. 1,6 miljardit krooni on planeeritud ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmiseks ning 1,5 miljardit krooni soodusravimite kompenseerimiseks.

Nõukogu kinnitatud arengukava leiab haigekassa kodulehelt.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
 Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 53478949
 evelin.koppel [at] haigekassa.ee