Haigekassa nõukogu kinnitas perearstide lisatasu süsteemi rakendamise

Pressiteade
10. märts 2005

Neljapäeval, 10. märtsil toimunud koosolekul otsustas Haigekassa nõukogu teha ettepaneku lisada tervishoiuteenuste loetellu uus teenus selleks, et perearstid tegeleksid aktiivselt haiguste ennetamisega ja krooniliste haigete jälgimisega.

Perearstide aktiivne roll ennetustöös võimaldaks avastada varajases staadiumis erinevaid pahaloomulise või raske kuluga haigusi ja seeläbi väldiks edasisi suuri kulutusi nende haiguste ravimiseks; samuti nakkushaiguste leviku tõkestamisel, et saavutataks ja suudetaks hoida teatud vaktsineerituse tase ning et perearstid oleksid paremini motiveeritud pakkuma laiapõhjalisemat teenust.
Krooniliste haigete jälgimisel on põhitähelepanu suunatud II tüübi diabeedile ja kõrgvererõhktõvele. Mõlemad on Eesti elanike seas ühed levinumad haigused ja põhjustavad kõrget töövõime kaotust ja invaliidistumist.
Tervishoiuteenuste loetelu muudatusettepaneku on algatanud Eesti Perearstide Selts. Loetelu kriteeriumid töötas välja Haigekassa koos Perearstide Seltsiga, sealjuures on arvestatud  Vähiliidu, Endokrinoloogide Seltsi ja Kardioloogide Seltsi ettepanekuid.

Uue lisatasu teenuse piirhind on 4000 krooni ja seda hakkab Haigekassa perearstidele välja maksma alles 1. juulist 2007, tagasiulatuvalt 2006.a. tulemuste eest haiguste ennetamisel ja krooniliste haigete jälgimisel.

Nõukogu kinnitas ka Haigekassa arengukava 2005.-2007. aastani.


Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439