Haigekassa nõukogu kinnitas neljanda juhatuse liiikme

Haigekassa nõukogu kinnitas täna haigekassa finantsjuhtimise korraldamise, eelarvestamise protsessi ja raamatupidamise ümberkujundamise eest vastutavaks juhatuse liikmeks REIN PARELO (32).

Parelo töötab praegu Eesti Ühispanga riskijuhtimise osakonna juhatajana ja on juhtinud varem samas depositooriumiteenistuse osakonda. Aastatel 1998-2000 oli ta AS Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi nõukogu esimees.

Nõukogu poolt leidis üksmeelset tunnustust Parelo äri- ning finantsjuhtimisalased teadmised, täiendusõpe ja senine tegevus.

Lisaväärtuseks peeti tema meditsiinialast haridust Tartu ülikoolist.

Läbirääkimised tööleasumise aja ja palga suhtes alles käivad.

Ühtekokku kandideeris juhatuse liikme kohale 49 inimest, pärast sõltumatu värbamiskonsultandi hinnanguid jäi sõelale neli kandidaati.

Kaidi Tingas , Avalikkussuhete juht