Haigekassa nõukogu kinnitas eelarve

Pressiteade
19. jaanuar 2007

Nõukogu kinnitas haigekassa eelarve ja kujundas seisukoha tervishoiutöötajate alampalga erinevate ettepanekute mõjust haigekassa ravikindlustuse eelarvele

Reedel toimunud nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa käesoleva aasta eelarve ning arengukava 2007.-2009. aastaks.
Eelarve kogumaht on 9,88 miljardit krooni. 2007.a eelarve suureneb võrreldes 2006.a eelarvega 23% võrra. Ravikindlustushüvitisteks kulub eelarvest 9,80 miljardit, kusjuures üldarstiabi saab arvestada 31%-lise rahavoo kasvuga, eriarstiabi 22%, hooldusravi 42% ja ravimite osa 7%-lise kasvuga. Suur tõus on jätkuvalt ka töövõimetushüvitiste osas – 19%.

Pikemalt arutasid nõukogu liikmed tervishoiutöötajate alampalga erinevate ettepanekute mõju haigekassa ravikindlustuse eelarvele. Kõne all olid ettepanekud Haiglate Liidult ja tervishoiutöötajate kutseliitudelt. Haiglate Liidu ettepanek tähendaks üldjoontes arstidele/õdedele/hooldustöötajatele 20%-list palgakomponendi suurenemist nii 2007. kui ka 2008.a. Tervishoiutöötajate kutseliitude ettepaneku järgi suureneks alampalgad 2007.a vastavalt arstidel 33,3%, õdedel 41% ja hooldustöötajatel 39%.
Haigekassa juhatuse tehtud rahavoogude täiendava analüüsi tulemusena selgus, et kõigi kutseliitude esindajate palgaosa oleks võimalik suurendada 2007.a kuni 25% ja 2008.a kuni 20%.
Haigekassa nõukogu esimees sotsiaalminister Jaak Aab: “Haigekassa nõukogu liikmed saavad kujundada oma arvamuse vastavalt sellele, missugust mõju üks või teine variant haigekassa eelarvele omab. Kindlasti ei saa eirata seda, et ravikindlustuse süsteem ja inimeste õigus normaalsele jätkusuutlikule arstiabile oleks tagatud ka järgmisel ning järgnevatelgi aastatel.”
Arutelu tulemusel selgus haigekassa nõukogu seisukoht:
Olemasoleva seadusandluse ja haigekassa eelarve võimaluste piires ning ilma arstiabi kättesaadavuse halvenemiseta on võimalik suurendada palgakomponenti tervishoiuteenuste piirhindades 2007.a kuni 25% ja 2008.a kuni 20%.
Seisukoha poolt hääletas 10 nõukogu liiget ja vastu oli 2.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439