Haigekassa nõukogu kinnitas auditeeritud raamatupidamise aruande ja tegevusaruande

Pressiteade
25. aprill 2008

Täna toimunud koosolekul kinnitasid nõukogu liikmed haigekassa 2007. a auditeeritud raamatupidamise aruande ja tegevusaruande.

2007. aastal olid haigekassa tulud ligi  11,183 miljardit krooni. Tulud suurenesid 2006. aastaga võrreldes enam kui  25%. Sotsiaalmaksu osakaal kogutuludest oli 98,3%. Ravikindlustatud inimeste arv on aasta-aastalt suurenenud. Eelmise aasta lõpu seisuga on 1,287 miljonil inimesel kehtiv ravikindlustus. 2006.a lõpul oli kindlustatuid 1,278  miljonit.

Raviteenustele kulus üle  10,148  miljardi krooni, mis on pea  28% suurem summa kui eelmisel aastal. Üldarstiabi osakaal kogukuludest on 8,8%, eriarstiabi osa 53%, töövõimetushüvitiste osakaal 18,8% ja soodusravimite osa moodustas kogukuludest 11%.

Haigekassa enda tegevuskulud olid 2007.a vaid 0,9% kogu organisatsiooni eelarvest.

Järgmisel nõukogu koosolekul esitab juhatus nõukogule haigekassa järgmise nelja aasta tulude-kulude prognoosi, mis koostatakse rahandusministeeriumi kevadise prognoosi alusel. 

Lugupidamisega,
Maria Belovas
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
620 8439
516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee