Haigekassa nõukogu kinnitas 2012. aasta eelarve

Täna, 29. detsembril, kinnitas nõukogu haigekassa 2012. aasta eelarve ja arengukava aastateks 2012-2015. Suurimate muudatustena kaotatakse järgmisel aastal tervishoiuteenuste hindadele 2009. aasta sügisel ajutiselt kehtestatud koefitsient, suurendatakse perearstide rahastamist, parandatakse märkimisväärselt diabeetikute ravivõimalusi ja lisatakse veel mitmeid uusi tõenduspõhiseid tervishoiuteenuseid.

Haigekassa järgmise aasta eelarve maht on võrreldes 2011. aastaga ligi 8% suurem. 2012. aasta eelarve kuludeks on planeeritud 787 miljonit eurot ning tulude suuruseks 781 miljonit eurot. Jaotamata tulemit plaanitakse kulude katteks kasutusele võtta 6,6 miljoni euro ulatuses.

Ravikindlustuse eelarvest kulub ligi 563 miljonit eurot tervishoiuteenustele, mis moodustab eelarve kuludest 71%. Sealhulgas on üldarstiabi osutamiseks planeeritud üle 71 miljoni euro, eriarstiabiks 448 miljonit eurot ning hooldusraviks 17 miljonit eurot.

Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov tunneb heameelt tervishoiuteenuste hindadele kehtestatud koefitsiendi kaotamise üle. „Hea, et suutsime taastada masueelsed tervishoiuteenuste hinnad, saame jälle lootusrikkamalt tulevikku vaadata,“ ütles ta.

1. jaanuarist kehtima hakkavasse tervishoiuteenuste loetellu on lisatud 30 uut teenust. Olulisi muudatusi on tehtud ka uue aasta algusest kehtima hakkavas meditsiiniseadmete loetelus, mis parandavad diabeetikutele mõeldud meditsiiniseadmete kättesaadavust ja võimaldavad tõsta diabeediravi kvaliteeti. Lisaks laieneb ka teiste meditsiiniseadmete valik.

Koostöös Perearstide Seltsiga ette valmistatud uuendused perearstide rahastamises aitavad kaasa üldarstiabi süsteemi paremale toimimisele. Suureneb perearstidele makstavate pearahade diferentseeritus vanusrühmade lõikes ning tõusevad baasraha ja maapiirkondades töötavatele perearstidele suunatud kaugusetasu. Uuringufondi maht kasvab kahe protsendi võrra ning kvaliteedisüsteemis hea tulemuse saavutanutele lisandub uuringufondi kolmas tase.

Haigekassa 2012. aasta eelarvet saab vaadata siit. Haigekassa arengukava aastateks 2012-2015 leiate siit.


Lugupidamisega

Agnes Männiste
Eesti Haigekassa
Kommunikatsioonispetsialist
Tel 620 8419