Haigekassa nõukogu kiitis heaks tegevuspõhiste hindade kulumudeli ja metoodika

Pressiteade
2. detsember 2004

Nõukogu neljapäevasel koosolekul otsustati anda Haigekassa juhatusele ülesanne
koostada 16. detsembril toimuvaks nõukogu istungiks uus teenuste loetelu, ehk hinnakiri,  mis baseerub tegevuspõhisel kuluarvestuse mudelil ja mis jõustub 1. jaanuarist 2005. Jõustumise eeldused on, et hindade arvutamisel lähtub haigekassa põhimõttest pikendada hoonete ja rajatiste amortisatsiooni perioodi 50 aastani, et meditsiiniseadmete kulu arvestatakse hindades 70% ulatuses ja et 1. jaanuarist 2005 jõustub 23. septembril 2004 allakirjutatud tervishoiutöötajate palgakokkulepe.
Hinnakirja koostamisel lähtutakse sellest, et need hinnad, mis tänase hinnakirjaga võrreldes langevad, külmutatakse, ülejäänud hinnad aga tõusevad vastavalt haigekassa ressursside võimalustele.

Anne Osvet
Eesti Haigekassa
Avalike suhete juht
6208 439