Haigekassa nõukogu kiitis heaks teenuste kulupõhised hinnad

Pressiteade
28. oktoober 2005

Reedel toimunud haigekassa nõukogu tegi sotsiaalministrile ettepaneku esitada Vabariigi Valitusele  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kehtestamiseks. 

Selle otsusega tõmmati joon alla haigekassa 2,5 aastat kestnud projektile  tegevuspõhisele kuluarvestusele rajanevate raviteenuste piirhindade loomine. Teenuste uued hinnad rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Nõukogu arutas täna esimesel lugemisel ka haigekassa tuleva aasta eelarve projekti. Haigekassa tulud suurenevad järgmisel aastal eeldatavalt 12%, ulatudes enam kui 8 miljardi kroonini.
Ravikindlustuse eelarve üldine kasv on tuleval aastal 13%, sellest üldarstiabisse tahab haigekassa suunata 14% rohkem vahendeid, eriarstiabisse 12%, hooldusravi saab arvestada 7%-lise suurenemisega. Jätkuvalt suur kasv on töövõimetushüvitiste osas, kus haigekassa prognoosib18%-list kasvu. Siinjuures on võrreldud 2005. a. täitmise prognoosi 2006. a. eelarvega.

Järgmise aasta prioriteedid on haigekassa jaoks arstiabi kättesaadavuse parandamine ja uued tervishoiuteenuste piirhinnad vastavalt tegevuspõhisele kuluarvestusele. Samuti on tagatud meditsiinitöötajate palgakokkulepe, ehk teisisõnu eriarstiabi ja hooldusravi teenuste hindadesse on lisatud 212 miljonit krooni ja üldarstiabi pearaha tõuseb enam kui 50 miljonit krooni.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439