Haigekassa nõukogu aseesimees on Mai Treial, nõukogu kinnitas tervishoiuteenuste loetelu muutmise ja lisas piirhindadele kapitalikulud

Pressiteade

15. mai 2003

Haigekassa nõukogu aseesimees on Mai Treial, nõukogu kinnitas tervishoiuteenuste loetelu muutmise ja lisas piirhindadele kapitalikulud


Eesti Haigekassa nõukogu valis neljapäevasel koosolekul nõukogu aseesimeheks Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Mai Treiali.

Nõukogu tegi sotsiaalminister Marko Pomerantsile ettepaneku esitada Vabariigi Valitsusele haigekassa tervishoiuteenuste loetelu määruse eelnõu.

Tervishoiuteenuste loetelu määruses korrigeeritakse tervishoiuteenuste piirhindu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Piirhindadele lisatakse kapitalikulud, muudetakse veretoodete piirhindu ja lisatakse kompleksteenusena ööpäevaringse vältimatu arstiabi andmise toetus.

Raviteenuste loetelu muutmisega ei kaasne tervishoiuteenuste hüvitiste eelarvele lisakulusid, sest käesoleva aasta eelarve planeerimisel on sellega juba arvestatud.

Kapitalikulude katteks, mis 2003.a. II poolaastal on hinnanguliselt 113 miljonit 933 000 krooni, on haigekassa selle aasta eelarves ette nähtud 114 miljonit 8000 krooni.

Uue teenuse ööpäevaringse vältimatu arstiabi toetuse lisamisega kaasneb 38 miljoni 148 000 krooni võrra kulusid. Ööpäevaringse vältimatu arstiabi teenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku 10 erialal.

Haigekassa nõukogu tegi haigekassa juhatusele ülesandeks valmistada järgmiseks nõukogu koosolekuks ette raviteenuste hinnakirja aluste korrigeerimise lähteülesande.