Haigekassa nõukogu arutas ravijärjekordade pikkust ja lõpetas eelarve II lugemise

Pressiteade
20. jaanuar 2005

Neljapäeval lõpetas  nõukogu  Haigekassa 2005.a. eelarve teise lugemise. Parandusettepanekuna fikseerib juhatus eelarveprojekti hooldusravi alla geriaatrilise hindamise teenuse 2004.a. juhtude tasemel.
Eelarve kolmas lugemine otsustati nädala võrra edasi lükata.

Nõukogu muutis oma otsusega  ravijärjekordade maksimumpikkusi. Otsuse tingis hinnatõusu mõju eriarstiabi eelarvele.
Ambulatoorse eriarstiabi järjekorra maksimumpikkust ei muudetud.
Võttes arvesse, et Eesti on Euroopas esikohal inimeste südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise poolest, otsustas nõukogu suunata osa raha kardioloogia ja kardiokirurgiliste operatsioonide kättesaadavuse tagamiseks.
Järjekordade maksimumpikkusi suurendatakse aga suurte liigeste endoproteesimise osas kuni 4 aastani ja statsionaarse eriarstiabi osas kuni 8 kuuni.

Mõnel juhul võivad pikeneda ka kuni 19-aastaste laste ja noorukite hambaravi järjekorrad.
Ravijärjekordade pikenemise tingis tervishoiuteenuste piirhindade tõus, mis oli vajalik meditsiinitöötajate palgakokkuleppe täitmiseks 365 milj. krooni ulatuses. Samas palgakokkuleppes fikseeriti aga seegi, et ravijuhtude arv peab alanud aastal  jääma 2004.a. tasemele. Haigekassal on puudu vähemalt 80 milj. krooni, selleks et tagada ravijuhtude 2004.a. taset. Alarahastamine tingib teatud erialade ja teenuste järjekordade maksimumpikkuse suurenemise. Eriti pingeline on juba praegu eriarstiabi kättesaadavus Tartu piirkonnas.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439