Haigekassa muudab aktiivravi ressursside kasutamise optimaalseks

Pressiteade
9. jaanuar 2008


Eesti Haigekassa vähendab aktiivravi voodipäevade maksimumarvu, lähtudes ressursside optimaalsest kasutamisest ning arvestades aktiivravis toimunud muutusi.

Aktiivravi voodipäevade maksimumarvu vähendamine on arutlusel olnud mitmeid aastaid, kuna 2007. aastal kehtinud piirid olid kehtinud juba alates 1998. aastast. Samas on nende aastate jooksul oluliselt kasvanud aktiivravi osutamise efektiivsus ning aktiivravi keskmine kestus on lühenenud. 1998. aasta 8,8 päevalt oli aktiivravi keskmine kestus 2006. aastaks lühenenud 6,3 päevani (vähenemine 30% võrra). Seega ei ole rahastamise tingimused käinud kaasas tegelike muutustega aktiivravi osutamises.

Voodipäevade maksimumarvu vähendamist ja järelravi voodipäeva hinna tõstmist arutati 14. detsembril 2006. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud Tervishoiuteenuste loetelule tervishoiupoliitilise hinnangu andmise komisjonis. Komisjonis tehti ettepanek vähendada voodipäevade maksimumarve, juhul kui tõstetakse järelravi voodipäeva piirhinda, mis võimaldaks olemasolevate rahaliste vahendite piires ressursse optimaalsemalt kasutada.

Komisjon otsustas, et järelravi voodipäeva hind tuleb tõsta hooldusravi voodipäeva hinna tasemele ehk 524 kroonini, milleks kulub arvestuslikult 27,8 miljonit krooni, ning selle katteks vähendada profiilsete voodipäevade arvu proportsionaalselt kõikidel erialadel, kusjuures see sääst peab moodustama 20 miljonit krooni.

Komisjoni koosolekul osalesid Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasik, tervishoiu asekantsler Ivi Normet, Andres Kork Eesti Arstide Liidust, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, Riigikogu liige Urmo Kööbi, Eesti Haiglate Liidu juhatuse liige Tõnis Allik, Kersti Reinsalu Lääne-Tallinna Keskhaiglast ja Arvi Vask Eesti Haigekassast.

Haigekassa ja Sotsiaalministeerium arutab küsimusi arstide ja haiglate esindajate osavõtul, kes on komisjoni töösse kaasatud. On kahetsusväärne, et arstide ja haiglate esindajate kaudu ei ole informatsioon levinud Eesti Arstide Liidus ega ka Eesti Haiglate Liidus. 

Voodipäevade maksimumarvu vähendamisel on lähtutud tegelikust voodipäevade kasutusest. Aluseks võeti  erinevate voodipäevade keskmine kasutus ravijuhu kohta, millele liideti üks päev lisaks, et arvestada ka võimalikke erijuhte.


Aleksandra Šljušenkova,
Eesti Haigekassa kommunikatsioonispetsialist
6208415