Haigekassa maksis teist korda välja kehavälise viljastamise ravimihüvitist ligi 1,83 miljonit krooni

Pressiteade
16. mai 2007


Kolmapäeval maksis Haigekassa juba teist korda läbi riigieelarve rahastatavat kehavälise viljastamise ravimihüvitist. Hüvitist sai 177 naist valdavalt selle aasta I kvartalis tehtud kehavälise viljastamise protseduuridega seotud soodusravimite kasutamise eest. Hüvitise kogusumma oli 1,83 miljonit krooni.
Väljamakstud hüvitise keskmine summa ühele naisele ühe kehavälise viljastamise protseduuri kohta oli 9 518 krooni.
Kehavälise viljastamise ravimihüvitis on täiendav rahaline hüvitis, mida makstakse riigieelarvest alla 41-aastastele ravikindlustatud naistele, kel on kehaväliseks viljastamiseks meditsiiniline näidustus, kes on antud protseduuri läbinud ja kasutanud protseduuriga kaasnevalt vajalikke Haigekassa ravimite loetellu kantud soodusravimeid.
Ühele naisele hüvitatakse kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuriga kaasnenud ravimitega seotud kulud. Juhul kui kindlustatu on teinud kehavälise viljastamise ühe protseduurist seonduvalt nimetatud ravimitele kulutusi kuni 10 000 krooni, kuulub hüvitamisele tegelikult kulutatud summa. Üle 10 000 krooniste ravimikulutuste korral hüvitatakse naisele 10 000 krooni ühe protseduuri kohta.
Täpsemat informatsiooni kehavälise viljastamise ravimihüvitise kohta võib leida Haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ivf/.

 

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439