Haigekassa maksis täiendavat ravimihüvitist

Pressiteade
30. aprill 2007

Haigekassa maksis aprillis täiendavat ravimihüvitist 349 inimesele enam kui 1,169 miljonit krooni

25. aprillil kandis Haigekassa 349 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 169 058 krooni. Sellest summast maksti 1 008 528 krooni juba 2007. aasta eest ehk 289 inimesele, 149 103 krooni 2006.aasta eest 78 inimesele ja 11 426 krooni 2005. aasta eest kokku 7 inimesele.
2006. aasta samal perioodil tasus Haigekassa täiendavat ravimihüvitist 221 inimesele kogusummas 583 770 krooni.
Täiendava ravimihüvitise summa on kahekordistunud, suurenenud on ka ühele kindlustatud inimesele väljamakstava summa suurus (27%), mis 2007.aasta I kvartalis oli keskmiselt 3 350 krooni. Seda ilmselt seetõttu, et lisaks täiendavale ravimihüvitisele maksis Haigekassa 2007.a I kvartalis kindlustatud naistele välja ka kehavälise viljastamise ravimihüvitist. Selle hüvitisega seotud teavitustöö tõstis nii võimalike hüvitise saajate kui ka nende lähikondsete teadlikkust täiendava ravimihüvitise osas. Samuti võib väljamakstava summa tõus olla tingitud ka suurenenud ravimitarbimisest 2007. aasta I kvartalis.

Anne Osvet,


haigekassa avalike suhete juht


6208439