Haigekassa maksis novembris kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimihüvitist

Haigekassa maksis novembris 273  inimesele kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise (ET) protseduuriga seotud ravimihüvitisi kogusummas 2 534 286 krooni. Ravimihüvitise keskmine suurus protseduuri kohta oli 9 283 krooni.

Novembri väljamakse oli tehtud  vastavalt sotsiaalministri uuendatud määrusele (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12980574&id=12998979), mis sätestab ravimihüvitise väljamaksmise korras kaks olulist muudatust:

  • alates käesoleva aasta 5. juulist on võimalik saada hüvitist ka osutatud embrüosiirdamise protseduuriga seotud ravimite eest; 
  • alates käesoleva aasta 5. juulist kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride jaoks ei kehti enam 3 korra ravimihüvitise saamise õiguse piirangut.

Kokku on  2008 . aastal  hüvitatud kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuri vajavatele naistele ravimeid ligi  8 miljoni krooni eest. Väljamakseid on tehtud  794 isikule, kellest ligi 14%-le kompenseeriti ka teise või kolmanda protseduuriga seotud ravimid.

Täpsem info kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamise kohta haigekassa veebilehel

http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ivf/

.