Haigekassa maksis kolmandas kvartalis ravimihüvitist summas 1,78 miljonit krooni

PRESSITEADE

Haigekassa maksis kolmandas kvartalis 976 inimesele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 784 494 krooni. Eelmise aasta samal ajal maksti hüvitist üle 310 000 krooni rohkem ning saajaid oli 995.

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis maksti 1 707 961 krooni välja 2009.  aasta eest,  52 086  krooni 2008. aasta eest ning 24 447 krooni 2007. aasta eest. Kokku on 2009. aasta esimese kolme kvartali jooksul hüvitist välja makstud 5,15 miljonit krooni. Keskmine hüvitis kindlustatu kohta on 3 723 krooni.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida haigekassa maksab juhul, kui inimene on ostnud soodusravimeid vähemalt 6000 krooni eest aastas. Hüvitist ei saa taotleda käsimüügi- ja soodustust mitteomavate retseptiravimite ostmise puhul. Maksimaalne täiendav ravimihüvitis ühele inimesele võib ulatuda 9500 kroonini aastas. Haigekassa maksab hüvitist välja neli korda aastas: jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.

Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,
• kelle raviskeemides on kallid ravimid;
• kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;
• kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/taiendav/.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee