Haigekassa maksis kindlustatutele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 359 906 krooni

Pressiteade
25. aprill 2008

Eile kandis haigekassa 425 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 359 906 krooni, mis teeb keskmiselt 3200 krooni kindlustatu kohta. Nimetatud summast maksti 1 075 447 krooni 2008. aasta eest, 238 725 krooni 2007. aasta ning 45 733 krooni 2005. aasta eest.

Haigekassa teostas täiendavad päringud isikute kohta, kes võiksid hüvitist saada. Andmete analüüsimisel selgus, et on veel ligi 1 300 potentsiaalset hüvitise saajat, kes pole tänaseks avaldust esitanud. Peamiselt on tegu vanemaealiste isikutega, kes põevad suure tõenäosusega kroonilisi haiguseid. 2007. a keskmiseks väljamakstavaks summaks tuleks neil umbkaudu 1000 krooni. Haigekassa soovitab ka neil (või nende esindajatel) teha täiendava ravimihüvitise saamiseks avaldused.

2007. aasta samal perioodil tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist 349-le inimesele kogusummas 1,2 miljonit krooni. Väljamakstud hüvitise summa on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 16%.

Haigekassa ravimiosakonna juhataja Kaie Mõtte hinnangul näitab  hüvitiste kogusumma suurenemine inimeste teadlikkuse kasvu oma õigusest hüvitisele.

“Ka ravi on järjepidevam, osaliselt seetõttu, et inimesed on rohkem kursis oma tervisega,” selgitas ta.

Kuna Haigekassa abil makstakse kindlustatutele riigipoolset ravimihüvitist kehavälise viljastamisega seotud ravimite eest, võib ka see anda põhjust nii hüvitise saajate kui ka  keskmiselt hüvitatava summa suurenemisele.

Täpsemat infot hüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363  või haigekassa koduleheküljelt: <http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim/>

Lugupidamisega,
Maria Belovas
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
620 8439
516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee