Haigekassa maksis juulis kindlustatutele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 756 374 krooni

Täna maksis Haigekassa kindlustatutele täiendavat ravimihüvitist 701 inimesele kogusummas 1 756 374 krooni. Nimetatud summast maksti 1 710 499 krooni välja 2008. aasta eest,  37 417 krooni 2007. aasta eest ning 8 457 krooni 2005. aasta eest. Kokku on haigekassa käesoleval aastal täiendavat ravimihüvitist välja maksnud 885-le isikule summas 3,11 miljonit krooni. Keskmine hüvitatav summa inimese kohta on arvestuslikult  3 521 krooni.

Käesoleva aasta II kvartalis välja makstud summa on 38% suurem kui möödunud aastal. 2007. aasta samal perioodil tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist 509-le inimesele enam kui 1,27 miljoni krooni ulatuses.

Haigekassa tegi kevadel üleskutse kõigile potentsiaalsetele hüvitise saajatele esitada vastav avaldus. Ravimiosakonna juhataja Kaie Mõtte hinnangul võib hüvitiste kogusumma suurenemine näidata seda, et inimesed reageerisid üleskutsele positiivselt ja nende teadlikkus oma õigusest hüvitisele on kasvanud.

„Lisaks tuleb arvestada kindlustatute teadlikkuse tõusu oma tervislikust seisundist, mille tulemusel on ravi järjepidevam,” sõnas Mõtte. 

Kuna Haigekassa abil makstakse kindlustatutele riigipoolset ravimihüvitist kehavälise viljastamisega seotud ravimite eest, võib ka see anda põhjust nii hüvitise saajate, keskmiselt hüvitatava summa ja kogu väljamakstud hüvitise summa suurenemisele.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim/.


Lugupidamisega,


Evelin Koppel


Eesti Haigekassa


Avalike suhete juht


+ 372 6 208 439; 53 478 949


evelin.koppel [at] haigekassa.ee