Haigekassa maksis jaanuaris täiendavat ravimihüvitist 579 inimesele kogusummas 1 miljon 65 tuhat krooni

Pressiteade
24. jaanuar 2005

Kokku on 2005. aastal tarbitud ravimite eest täiendavat hüvitist makstud ligi 2,74 miljonit krooni.

Teisipäeval kandis haigekassa 579 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 065 294 krooni.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist kompensatsiooni neil, kes kulutavad aastas haigekassa ravimite loetellu kantud retseptiravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Seega kuuluvad hüvitise saajate hulka eelkõige krooniliste haiguste põdejad ja inimesed, kelle raviskeemides on kallihinnalised ravimid.

Selle üle, missuguse summa ulatuses on inimesel õigus saada täiendavat ravimihüvitist, peab arvestust haigekassa.  Inimesel endal (või tema seaduslikul esindajal) tuleb esitada vaid avaldus. Avalduse blanketi saab haigekassa piirkondlikest osakondadest, postkontoritest või haigekassa koduleheküljelt. Avaldust saab esitada ka internetipanga või kodanikuportaali kaudu (https://www.eesti.ee).
Avalduse täiendava hüvitise saamiseks võib esitada juba varakult, veel enne kui kulutuste 6000 krooni piir on ületatud. Edaspidi tuleb haigekassat teavitada vaid isiku- või pangaandmete muutumisest.
Esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa kord kvartalis inimese poolt soodusravimitele tehtud kulutusi, mingeid kulu tõendavaid dokumente ta ise esitama ei pea. Kui täiendava hüvitise saamise õigus on tekkinud, siis kantakse vastav summa kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele üle. Seega tehakse täiendava ravimihüvitise väljamakseid 4 korda aastas.

Täiendavat teavet leiab kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim/.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439