Haigekassa maksis II kvartali eest täiendavat ravimihüvitist üle 742 000 krooni

Pressiteade
27. juuli 2004

Haigekassa maksis II kvartali eest täiendavat ravimihüvitist üle 742 000 krooni

208 inimese pangakontole kandis Haigekassa 25. juuliks täiendavat ravimihüvitist kogusummas 742 525 krooni.

Täiendava ravimihüvitise eesmärk on luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes kulutavad aastas haigekassa ravimite loetellu kantud retseptiravimite ostmiseks rohkem kui 6000 krooni. Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord jõustus 2003. aasta 1. jaanuaril sotsiaalministri määrusega. 

Täiendava ravimihüvitise arvutamisel ei lähe arvesse tasutud omaosaluse alusmäär, mis on 100%, 90% ja 75% soodustusmäära  korral 20 krooni ja 50% soodustuse korral 50 krooni ühe retsepti kohta ning piirhinnast või hinnakokkuleppest kallimate ravimite korral summad, mis ületavad sätestatud hinda.
Kui inimene on kalendriaastas loetellu kuuluvate ravimite eest ise tasunud vähemalt 6000 krooni, siis hüvitab haigekassa vahemiku 6000-10 000 krooni eest 50% ja lisaks vahemikku 10 000-20 000 krooni summast 75 %.

2003.a. eest maksis haigekassa näiteks täiendavat ravimihüvitist kokku enam kui 2 miljonit krooni.

Selle üle, kas inimesel on õigus saada täiendavat ravimihüvitist, peab arvestust haigekassa. Inimene peab vaid avalduse esitama. Seda saab teha nii e-panga teenuste kaudu kui ka paberkandjal piirkondlikule osakonnale.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete osakonna juhataja
6208439