Haigekassa maksis aprillis täiendavat ravimihüvitist 221 inimesele enam kui pool miljonit krooni

Pressiteade
27.aprill 2006

25. aprilliks kandis haigekassa 221 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 583 770 krooni. Väljamakstud hüvitis ületab eelmise aasta samas perioodis ravimite täiendavaks kompenseerimiseks kulutatud summat ligikaudu 95 000 krooni võrra.

Eelpool nimetatud summast maksti 467 918 krooni 141 inimesele 2006. aastal välja ostetud ravimite täiendavaks hüvitamiseks, 110 417 krooni 83 inimesele 2005. aastal ostetud ravimite eest ning 5 435 krooni 4 inimesele 2004. aasta eest.

Keskmine ühele inimesele makstud summa oli 2641 krooni. Võrreldes 2005. aasta I kvartaliga on hüvitise saajate arv kasvanud 42 võrra.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes ühes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas on kuni 9500 krooni.

Täiendava ravimihüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus. Avalduse blanketi saab haigekassa klienditeenindustest, Eesti Posti postkontoritest ja haigekassa koduleheküljelt. Täiendava ravimihüvitise avalduse saab esitada kodanikuportaali kaudu, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, tuua haigekassa klienditeenindusse või saata postiga. Avalduse võib esitada juba varakult, enne kui 6000 krooni piir on ületatud. Edaspidi tuleb vaid isiku- või pangaandmete muutumise korral haigekassat teavitada.

Pärast avalduse saamist kannab haigekassa ise hoolt nii hüvitatava summa arvestamise kui ka maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel ja kui suure summa ulatuses on õigus saada täiendavat hüvitist ning raha kantakse kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele üle.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439