Haigekassa maksis aastas täiendavat ravimihüvitist enam kui 4 miljonit krooni

Pressiteade
29. jaanuar 2007

2006. aastal maksis haigekassa inimestele täiendavat ravimihüvitist üle 4 miljoni krooni. See on üle 47% rohkem kui eelmisel aastal.

Haigekassa kandis jaanuari lõpus 983 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1,7 miljonit krooni. 2006.a tervikuna tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist kokku 1252 inimesele enam kui 4 miljoni krooni ulatuses ja esmakordselt ületas väljamakstud summa 4 miljoni piiri.

2006.a kasvas hüvitist saanud inimeste arv 14%, keskmine väljamakstud hüvitis aga koguni 29% võrra. 2005.a oli ühele isikule väljamakstud summa keskmiselt 2489 krooni, 2006.a küündis see 3213 kroonini. Seetõttu kasvas oluliselt ka väljamakstud hüvitise kogusumma. Kui 2005.a kandis haigekassa inimeste pangaarvetele täiendavat ravimihüvitist 2,74 miljonit krooni, siis 2006.a 1,28 miljoni krooni võrra enam. Inimeste teadlikkus oma õigustest ja täiendava hüvitise olemasolust on seega märkimisväärselt tõusnud.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist neil, kes aastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud retseptiravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele aastas on 9500 krooni. Taotlejal tuleb täita avaldus ja saata see posti teel või elektrooniliselt e-panga või X-tee teenuste kaudu haigekassasse. Avalduse võib esitada juba enne kui 6000 krooni ravimitele on kulutatud, edaspidi tuleb vaid isiku- või pangaandmete muutumise korral haigekassat teavitada.

Pärast avalduse saamist hoolitseb haigekassa nii hüvitise arvestamise kui ka maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel ja kui suure summa ulatuses on õigus täiendavat hüvitist saada. Raha kantakse kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele üle. Avalduse vormi ja lisaselgitusi täiendava ravimihüvitise kohta leiab haigekassa koduleheküljelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim/. Helistada võib ka haigekassa infotelefonile 16363.


Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439