Haigekassa maksis 2008. aastal täiendavat ravimihüvitist summas 7,6 miljonit krooni.

PRESSITEADE

Jaanuaris maksis haigekassa 1 439-le inimesele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 2 481 401 krooni. Nimetatud summast maksti 2 433 854  krooni välja 2008. aasta eest,  43 773 krooni 2007. aasta eest ning 3 774 krooni 2006. aasta eest. Kokku maksis haigekassa 2008. aastal täiendavat ravimihüvitist 1 936-le isikule summas 7,6 miljonit krooni. Keskmine hüvitatav summa inimese kohta on arvestuslikult  3 925 krooni. 

 2008. aastal täiendavalt ravimite eest hüvitatav summa on 17% suurem kui aastaks planeeritud. Põhjuseks on suure tõenäosusega nii alates 01.01.2009 rakendatud ravimite 9% käibemaks, mille tagajärjel ostsid paljud inimesed ravimid 2008. aastal juba ette ära, kui ka üldine ravimikasutuse suurenemine. 2008. aastal suurenes hüvitise saajate arv, samuti keskmine väljamakstud hüvitise suurus. 

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida haigekassa maksab juhul, kui inimene on ostnud soodusravimeid 6000 - 20 000 krooni eest aastas. Hüvitist ei saa taotleda käsimüügi- ja soodustust mitteomavate retseptiravimite ostmise puhul. Maksimaalne täiendav ravimihüvitis ühele inimesele võib ulatuda 9500 kroonini aastas.Haigekassa maksab hüvitist välja neli korda aastas:  jaanuaris (eelmise kalendriaasta eest), aprillis, juulis ja oktoobris.

Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,
• kelle raviskeemides on kallid ravimid;
• kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;
• kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/taiendav/.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee