Haigekassa maksab perearstidele kvaliteedisüsteemi raames välja lisatasu enam kui 1 miljonit eurot

2011. aastal saavutasid perearstid kvaliteediindikaatorite täitmisel läbi aastate parima tulemuse ja seega maksab haigekassa tänavu juulis kvaliteedi lisatasu välja rekordarvule ehk 398-le perearstile kokku summas 1 192 055 eurot. Aastate lõikes on kõige tublimad olnud Pärnu piirkonna perearstid. 2011. aastal osales kvaliteedi süsteemis Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Saaremaa 109-st perearstist 102 ja hea tulemuse saavutas neist 71%.

„Kuue aasta tulemused näitavad, et järjest enam on perearstid motiveeritud kvaliteediindikaatorite jälgimise süsteemis osalema ning on haiguste ennetamisel ning krooniliste haigete jälgimisel üha aktiivsemad“, kommenteeris tulemusi haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen.

2011. aasta indikaatorite täitmise eest saavad tänavu lisatasu 53% osalenutest, mis on oluliselt suurem võrreldes 2010. aastaga, mil eesmärgid täitis 39%. Samuti on kasvanud nende perearstide arv, kes saavutas maksimaalse võimaliku tulemuse -  2010. aastal oli neid 182, mullu juba 311. Lisatasu erialase lisapädevuse (perearsti ja pereõe erialase sertifitseerimise hindamine, tavaraseduste jälgimine, pisikirurgiliste operatsioonide teostamine) eest saab 106 perearsti.  

Perearsti kvaliteedisüsteemis osalemine on aastatega järjest kasvanud: 2010. aastal osales 718, mullu 756 ning tänavu on perearsti kvaliteedi lisatasu süsteemiga liitumisest teatanud 777 Eesti 801st kinnitatud nimistuga töötavast perearstist. Seega on süsteemiga liitnud juba  97% perearstidest.

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena ning indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada kuni 3834,70 eurot. Lisaks suureneb hea ja väga hea tulemuse saavutanud perearstidel uuringuteks ja protseduurideks ettenähtud vahendite maht tänavu 3% võrra, mis keskmise nimistu puhul tähendab aastas 1716 eurot täiendavat uuringuraha. 

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele ja suremusele on suurim ning indikaatorid, mille osas on rahvusvaheliselt kinnitatud tõenduspõhisus tegevuste mõjust inimeste tervisele (nt kõrgvererõhktõbi, suhkurtõbi).

Perearstide kvaliteedisüsteemist ja tulemustest maakondade lõikes saab lugeda lähemalt haigekassa kodulehelt aadressil: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/perearst/kvaliteedisusteem.