Haigekassa lisaeelarve läbis esimese lugemise

PRESSITEADE

Täna, 8. mail toimunud istungil otsustas haigekassa nõukogu kinnitada tervishoiuteenuste loetelu muudatused. Lisaks läbis nõukogus esimese lugemise haigekassa negatiivne lisaeelarve.

1. juulist 2009 kehtima hakkava töölepingu seadusega muutuvad kehtetuks lühendatud tööajanormid. Sellest muudatusest tulenevalt otsustas haigekassa nõukogu kinnitada tervishoiuteenuste loetelu muudatused, mis ühtlustavad kõigi tervishoiutöötajate tööaja pikkuse 40 tunnile nädalas.

Nõukogus läbis esimese lugemise ka haigekassa lisaeelarve summas -612 miljonit krooni. Sellega viiakse haigekassa eelarve kooskõlla 20. veebruaril vastu võetud kehtiva riigieelarvega.

Ühtlasi esitati nõukogule informatsiooniks haigekassa esimese kvartali aruanne. Majandusaruande põhjal laekus sotsiaalmaksu 99% planeeritust ja kulude eelarve täideti 98%.  See tähendab, et tulud on laekunud ja kulud on täidetud plaanipäraselt.

Tervishoiuteenuste kulude eelarve täideti 98%. Eriarstiabi ravijuhte osutati raviasutuste poolt 3% vähem kui I kvartalis planeeriti, kokku osteti raviasutustelt 758 307 ravijuhtu.
Töövõimetushüvitiste eelarve ületati 5% seoses haiguslehe keskmise pikkuse kasvu ja ühe haiguspäeva keskmise maksumuse suurenemisega.

Lisaeelarve teine lugemine on planeeritud 12. juuniks.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee