Haigekassa laiendab e-teenuste võrku

Alates 16. oktoobrist on Ühispanga ja Hansapanga internetipanga klientidel internetipanga vahendusel võimalik kontrollida oma haigushüvitiste ülekandmise summat, ülekande aluseks oleva dokumendi numbrit ja ülekande kuupäeva.

Haigushüvitiste ülekande kõrval saab interneti vahendusel endiselt kontrollida ka kindlustatust ja oma perearsti.

Veel tänavu alustab haigekassa ka pilootprojektidega, mille kohaselt saavad tööandjad ja perearstid ning suured raviasutused  võimaluse edastada töötajate ja patsientide nimekirju ning raviarveid haigekassale elektrooniliselt.