Haigekassa lähtub 2005.a. eelarve koostamisel üldarstiabi ja hooldusravi eelisarendamisest

Pressiteade
26.august 2004

Haigekassa lähtub 2005.a. eelarve koostamisel üldarstiabi ja hooldusravi eelisarendamisest

Haigekassa  nõukogu kinnitas neljapäevasel koosolekul haigekassa eelarve koostamise põhimõtted ja struktuuri. Eelarve planeerimisel lähtutakse haigekassa arengukavas ja tulemuskaardis sätestatud eesmärkidest ning haigekassa 3-aasta eelarveprognoosist ja põhimõtetest.

Tugev ja toimiv üldarstiabi on eriarstiabi efektiivsuse alus, seega peab haigekassa oluliseks üldarstiabi raviteenuse kasvu ennakarengut eriarstiabi suhtes ca 1% järgneva 3 aasta jooksul.

Hästi toimiv hooldusravisüsteem on aktiivravi efektiivsuse tõstmise ja ressursside säästlikuma kasutamise eeldus. Seetõttu on järgmise 3 aasta eesmärk hooldusravi eelistatud kasv võrreldes teiste tervishoiuteenustega. Prognoosi aluseks on sotsiaalministeeriumis koostatud hooldusravisüsteemi arengu eeldused.

Eriarstiabi osas peab haigekassa esmatähtsaks kättesaadavuse tagamist haigekassa nõukogu  seatud ravijärjekorra maksimumpiirides. Planeerimisel eeldatakse, et tervishoiuteenuste hindu tõstetakse vaid 2005.aastal.

2006. ja 2007.aastal kavandatakse eriarstiabi stabiilset kasvu  6% ulatuses. See võimaldab tagada eriarstiabi kättesaadavuse kehtestatud piirides, kuid ei võimalda neil aastail tõsta eriarstiabi teenuste hindu.

Nõukogu võttis teadmiseks ka informatsiooni haigekassa 2004.a. I poolaasta tulemusaruande kohta.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208 439