Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku Viru piirkonnas

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis (ambulatoorses neuroloogias, otorinolarüngoloogias ja sisehaigustes) Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2011–31.03.2014. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 18. märtsiks 2011 asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi