Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku Viljandis laste hambaravi osutamiseks

Eesti Haigekassa kuulutab täiendava lepingupartnerite valiku Viljandi linnas laste hambaraviteenuste osutamiseks. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.05.2013.– 31.03.2015. a.  Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse täiendava valiku kinnitamise kohta hiljemalt 29.aprillil 2013. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 12.aprilliks 2013. a Eesti Haigekassa Tartu piirkondliku osakonna aadressil:

Tartu osakond
Põllu 1a, 50303 Tartu

Taotluse vorm, nõuded,  teenuse osutamise kohad ja mahud  ning haigekassa juhatuse otsus.