Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku Tartu ja Pärnu piirkonnas

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis (ambulatoorses reumatoloogias) Tartu piirkonnas ja laste hambaravis Pärnu piirkonnas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes.

Sõlmitava lepingu perioodiks on eriarstiabis 14.11.2011– 31.03.2014 ning hambaravis 14.11.2011– 31.03.2012. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 2. novembriks 2011 asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil: