Haigekassa kuulutab välja lepingupartnerite valiku ambulatoorse kardioloogia osutamiseks Tallinnas ja ambulatoorse üldkirurgia osutamiseks Kallaveres

Eesti Haigekassa kuulutab välja lepingute sõlmimise valiku kindlustatutele ambulatoorse kardioloogia osutamiseks Tallinnas ja ambulatoorse üldkirurgia osutamiseks Kallaveres. Sõlmitava lepingu periood on 01.04.2011–31.03.2014.

Kõik taotlused palume esitada haigekassa Harju osakonda hiljemalt 17. jaanuariks 2011 aadressil Lastekodu 48, 10114 Tallinn.

Eesti Haigekassa juhatus teeb valiku kinnitamise kohta otsuse hiljemalt 25. märtsil 2011.

Taotluse soovituslik vorm, taotluse esitamise nõuded ja informatsioon kõigi Eesti Haigekassa piirkondade teenuse vajaduse kohta on kättesaadav haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee.