Haigekassa kuulutab välja lepingupartnerite valiku aastateks 2011-2014

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabi ja hooldusravi osas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2011–31.03.2014. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 17. jaanuariks 2011. a oma asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

  • Harju osakond Lastekodu 48, 10144 Tallinn
  • Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
  • Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi
  • Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu 

Täiendav valik

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks hambaravi osas Harju ja Tartu piirkonnas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitavate lepingute perioodiks on 01.04.2011–31.03.2012. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 17. jaanuariks 2011. a asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

  • Harju osakond Lastekodu 48, 10144 Tallinn
  • Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Valiku kohta saab infot Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna e-posti aadressilt.