Haigekassa kutsub naisi vähi varajase avastamise uuringutele

Juba viiendat aastast korraldatakse Eestis süstemaatilisi rinnavähi ja emakakaelavähi varajasele avastamisele suunatud uuringuid, mille eesmärk on avastada pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, kui haigus on veel ravitav.
Niisuguseid uuringuid tehakse paljudes arenenud riikides juba aastakümneid ja need on andnud häid tulemusi.

Rinnavähi sõeluuringu tulemusi on juba näha ka Eestis. Kui 1998. aastal oli Eesti Vähiregistri andmetel ainult 39% avastatud rinnavähi vormidest varajases staadiumis, siis 2002.–2004. a skriiningul leiti rinnavähist juba 75% selle varajases staadiumis.
Emakakaelavähi sõeluuringu tõhususe kohta võib tuua näite Soomest, kus esmashaigestumuskordaja 100 000 naise kohta oli 1960. aastatel 15,4 (sama, mis Eestis praegu) ja 1991. a – pärast üleriigilise emakakaelavähi skriiningu rakendamist – 2,7. Suremus emakakaelavähki vähenes samas proportsioonis: 1960. aastatel oli see 6,6 ja 1991. aastal 1,4.

Võrreldes Euroopa ja Skandinaaviamaadega on Eesti probleem siiani olnud naiste vähene osalemine ennetavates uuringutes. 2004. a toimunud Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuringu andmetel käis viimase aasta jooksul mammograafilisel uuringul vaid iga neljas 50–59-aastastest naistest. 2004. aastal tuli Eestis uuringutele spetsiaalselt kutsutud naistest kohale vaid 45%. Teistes arenenud riikides on uuringutes osalemise määr üle 75%.

Uuringule saab kirjaliku kutse alusel

Sellest aastast on Eestis mõlema sõeluuringu läbiviimiseks kasutusel taas kutsete süsteem. Eesmärk on teha uuring võimalikult võrdselt kättesaadavaks.

Rinnavähi varajase avastamise projektis plaanitakse tänavu uurida kokku 23 000 50–59-aastast naist.
Emakakaelavähi ennetuse projektis kokku 16 000 30–59-aastast naist. Rinnavähi varajase avastamise uuringutele kutsutakse naisi iga 2 aasta järel, emakakaelavähi ennetavatele uuringutele iga 5 aasta möödudes.

Rinnavähi varajase avastamise uuringul osalemiseks saadetakse sel aastal kutsed 1948., 1949., 1951., 1952. ja 1956. aastal sündinud naistele.
Emakakaelavähi varajase avastamise kutsed saadetakse 1961., 1966., 1971. ja 1956. ning vajadusel ka 1951. aastal sündinud naistele.

Kutsutavate nimekirja koostab haigekassa ravikindlustuse andmekogu alusel. Haigekassa saadab postiga nimelise kutse, millel on märgitud aeg ja koht, kuhu saab end uuringuks kirja panna.
Kutseid ei saadeta naistele, kes eelmisel aastal uuringul juba käisid. Kuna raviasutuste töö toimub aastaringselt, siis saadetakse kutsed eeltoodud sünniaastate järjekorras.

Mammograafiabuss sõidab maakondades

Rinnavähi uuringute parema kättesaadavuse tagamiseks töötab ka OÜ Mammograaf liikuv mammograafiabuss. Selle kaudu saavad uuringutel hõlpsamalt osaleda ka maapiirkondade naised, kellele Tallinna, Tartusse või Pärnusse sõit oleks liiga kauge ja kulukas. Liikuva mammograafiabussi puhul kutsutakse selleks perioodiks uuringule kõik selle maakonna eeltoodud sünniaastate naised.

Varajase avastamise uuringute parema hõlmatuse saavutamiseks on tihenenud koostöö ka perearstidega, kes teavad oma nimistu naisi, keda uuringutele kutsutakse. Perearst saab siis naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest.
Sõeluuringute kohta on kõige lihtsam küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/tervisedendus/ennetus/.

Liikuva mammograafiabussi töö maakondades 2006. a

 Maakond /
 linn

 Kuupäevad  

 Tehtavate uuringute arv perioodil  

 Kvartal

 Ruum /
 Mammograafiabuss

 JÕHVI  9. jaanuar – 23. veebruar   1600  I  Ruum / IVKH Puru Haigla  VILJANDI  27. veebruar – 24. märts   1000  I  Ruum / Viljandi Haigla  VALGA  27. märts – 13. aprill  600  I–II  Mammograafiabuss  VÕRU  17. aprill – 5. mai   700  II   Mammograafiabuss  NARVA  8. mai – 22. juuni  1600  II   Mammograafiabuss  SAAREMAA  17. juuli – 11. august    750  III  Mammograafiabuss  HIIUMAA  14. august – 18. august   250  III  Mammograafiabuss  HAAPSALU   21. august – 1. september  500  III  Mammograafiabuss  PAIDE  4. september – 22. september   750  III  Mammograafiabuss  RAKVERE  25. september – 27. oktoober   1150  III–IV  Mammograafiabuss