Haigekassa kutsub naisi vähi varajase avastamise uuringutele

Juba kuuendat aastat korraldatakse Eestis süstemaatilisi rinnavähi ja emakakaelavähi varajasele avastamisele suunatud uuringuid, mille eesmärk on avastada pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, kui haigus on veel ravitav. Niisuguseid uuringuid tehakse paljudes arenenud riikides juba aastakümneid ja need on andnud häid tulemusi.

Rinnavähi sõeluuringu tulemusi on juba näha ka Eestis. Kui 1998. aastal oli Eesti Vähiregistri andmetel ainult 39% avastatud rinnavähi vormidest varajases staadiumis, siis 2002.–2005. a skriiningul leiti rinnavähist juba 76% selle varajases staadiumis.
Emakakaelavähi sõeluuringu tõhususe kohta võib tuua näite Soomest, kus esmashaigestumuskordaja 100 000 naise kohta oli 1960. aastatel 15,4 (sama, mis Eestis praegu) ja 1991. a – pärast üleriigilise emakakaelavähi skriiningu rakendamist – 2,7. Suremus emakakaelavähki vähenes samas proportsioonis: 1960. aastatel oli see 6,6 ja 1991. aastal 1,4. Eestis on emakakaelavähki suremus olnud stabiilne, ent suurenenud on haigestumine nooremas eas.

Võrreldes Euroopa ja Skandinaaviamaadega on Eesti probleem siiani olnud naiste vähene osalemine ennetavates uuringutes. 2006. aastal tulid Eestis rinnavähi uuringutele kirjaliku kutse saanud naistest kohale vaid pooled, emakakaelavähi uuringutele vaid iga neljas. Teistes arenenud riikides on uuringutes osalemise määr üle 75%.

Uuringule saab kirjaliku kutse alusel

Sel aastal on Eestis mõlema sõeluuringu läbiviimiseks kasutusel taas kutsete süsteem. Eesmärk on teha uuring võimalikult võrdselt kättesaadavaks.

Rinnavähi varajase avastamise projektis on tänavu võimalik uurida kokku 28 000 50–60-aastast naist. Emakakaelavähi ennetuse projektis on võimalik uurida 23 000 30–59-aastast naist. Rinnavähi varajase avastamise uuringutele kutsutakse naisi iga 2 aasta järel, emakakaelavähi ennetavatele uuringutele iga 5 aasta möödudes.

Rinnavähi varajase avastamise uuringul osalemiseks saadetakse sel aastal kutsed 1947., 1950., 1953., 1954., 1955. ja 1957. aastal sündinud naistele.

Emakakaelavähi varajase avastamise kutsed saadetakse 1952., 1957., 1962., 1967. ja 1972., 1977. aastal sündinud naistele.

Kutsutavate nimekirja koostab haigekassa ravikindlustuse andmekogu alusel. Haigekassa saadab postiga nimelise kutse, millel on märgitud aeg ja koht, kuhu saab end uuringuks kirja panna.
Kutseid ei saadeta neile naistele, kes eelmisel aastal uuringul juba käisid. Kuna raviasutuste töö toimub aastaringselt, siis saadetakse kutsed eeltoodud sünniaastate järjekorras.

Probleemiks on olnud kutse kättesaamine ravikindlustuse andmekogus oleva vale aadressi tõttu. Aadressi korrigeerimiseks peab elanik pöörduma Haigekassa klienditeeninduse osakonda, aadressi saab korrigeerida ka internetipanga või kodanikuportaali kaudu.

Ravikindlustuse olemasolul on uuring naisele tasuta. Kui naine on kutse saanud, ent tal on vahepeal kindlustuskaitse katkenud, siis on tal võimalik ennast uuringule küll registreerida, ent sel juhul Haigekassa uuringu eest ei tasu, vaid naine peab uuringu eest ise maksma.

Mammograafiabuss sõidab maakondades

Rinnavähi uuringute parema kättesaadavuse tagamiseks töötab ka OÜ Mammograaf liikuv mammograafiabuss. Selle kaudu saavad uuringutel hõlpsamalt osaleda ka maapiirkondade naised, kellele Tallinna, Tartusse või Pärnusse sõit oleks liiga kauge ja kulukas. Liikuva mammograafiabussi puhul kutsutakse selleks perioodiks uuringule kõik selle maakonna eeltoodud sünniaastate naised.

Varajase avastamise uuringute parema hõlmatuse saavutamiseks on tihenenud koostöö ka perearstidega, kes teavad oma nimistu naisi, keda uuringutele kutsutakse. Perearst saab siis naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest.
Sõeluuringute kohta on kõige lihtsam küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt.

Liikuva mammograafiabussi viibimisel maakonnas kustutakse uuringule kõik selle maakonna sünniaastate naised.

2007. a liikuva mammograafiabussi ajakava:

VILJANDI 5. märts – 30. märts 1100 Mammograafiabuss/Viljandi Haigla A - korpus. Pärsti vald.
VALGA 2. aprill – 20. aprill 650 Mammograafiabuss/Valga Haigla, Peetri 2, Valga.
VÕRU 23. aprill – 11. mai 750 Mammograafiabuss/Võru Haigla Polikliinik, Jüri 19A, Võru.
NARVA 14. mai – 29. juuni 1800 Mammograafiabuss/Narva Kliinik. Aasa 4, Narva.
SAARE-MAA 16. juuli - 3. august 700 Mammograafiabuss/Kuressaare Perearstikeskus, Tallinna mnt 23, Kuressaare.
HIIUMAA 6. august – 10. august 250 Mammograafiabuss/Hiiumaa Haigla, Rahu 2, Kärdla.
HAAPSALU 13. august – 31. august 600 Mammograafiabuss/Läänemaa Haigla, Vaba 6. Haapsalu.
PAIDE 3. september – 21. september 800 Mammograafiabuss/Järvamaa Haigla Polikliinik, Tiigi 8, Paide.
RAKVERE 24. september – 2. november 1300 Mammograafiabuss/Rakvere Haigla Polikliinik, Tuleviku 1, Rakvere.