Haigekassa kutsub naisi vähi varajase avastamise uuringutele

Eestis haigestub igal aastal ligikaudu 550 naist rinnavähki ja 140-150 naist emakakaelavähki. Viimasel ajal on suurenenud on pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumine nooremas eas.
Emakakaelavähk on üks vähkidest, mida on võimalik vältida. Emakakaela vähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, selle õigeaegsel avastamisel on emakakaelavähk välditav. Kõik suguelu alustanud naised peaksid 2-3 aastase vahega andma Pap-testi, mille abil leitakse emakakaelal muutused enne, kui on välja kujunenud emakakaelavähk.
Rinnavähi puhul on kõige olulisem selle avastamine varajases staadiumis, kui naisel ei ole veel tuntavaid muutusi rinnas ning varajaseks avastamiseks on parim mammograafiline uuring.

Eestis on rakendunud süstemaatilised rinnavähi ja emakakaelavähi varajase avastamise uuringud e sõeluuringud, mille eesmärk on avastada pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, kui haigus on veel ravitav. Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringud on osa Eesti riiklikust vähistrateegiast, mida rahastatakse nii riigi kui Eesti Haigekassa eelarvest.

Rinnavähi sõeluuringu tulemusi on juba näha ka Eestis. Kui 10 aasta eest oli ainult 39% avastatud rinnavähi vormidest varajases staadiumis, siis sõeluuringu käigus leitakse rinnavähist ligi 75% varajases staadiumis. Emakakaelavähi sõeluuringu tõhususe kohta võib tuua näite Soomest, kus nii emakaelavähki haigestumus kui suremus on viimaste aastakümnetega märkimisväärselt langenud. Emakakaelauuringute koguarv onka Eestis tänu sõeluuringule viimastel aastatel kasvanud. Võrreldes Euroopa ja Skandinaaviamaadega on Eesti probleem siiani olnud naiste vähene osalemine ennetavates uuringutes. 2007. aastal tulid Eestis rinnavähi uuringutele kirjaliku kutse saanud naistest kohale vaid 51%, emakakaelavähi uuringutele vaid 38%. Teistes arenenud riikides on uuringutes osalemise määr üle 70%.

2006.aastal kutsuti rinnavähi sõeluuringus osalenutest täiendavatele uuringutele tagasi 461 naist (2,4% kõigist uuritutest), mammoloogi vastuvõtule suunati neist 112 patsienti, avastati 87 rinnavähi juhtu, neist 72 % oli varajases staadiumis.

2006 a. oli emakaelavähi  varajaste avastamise uuringutest normist erinevaid leide 528 naisel (5,6% kõigist uuritutest), neist 95% juhul leiti erineva raskusastme vähieelsed seisundid, ja nendest üle 50 naise vajas kohest düsplaasia ravi.

Vähieelne seisund  või vähk avastati 2006.aastal ligikaudu 6% sõeluuringul osalenud naistest.

Uuringust teavitatakse naisi kirjalike kutsetega

Sel aastal on Eestis mõlema sõeluuringu läbiviimiseks kasutusel taas kutsete süsteem, et. teha uuring võimalikult võrdselt kättesaadavaks.
Rinnavähi varajase avastamise projektis on tänavu võimalik uurida kokku 32 000 50–65-aastast naist. Emakakaelavähi ennetuse projektis on võimalik uurida 20 000 30–59-aastast naist. Rinnavähi varajase avastamise uuringutele kutsutakse naisi iga 2 aasta järel, emakakaelavähi ennetavatele uuringutele iga 5 aasta möödudes.

Rinnavähi varajase avastamise uuringul osalemiseks saadetakse sel aastal kutsed 1945, 1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958 aastal sündinud ravikindlustatud naistele.

Emakakaelavähi varajase avastamise uuringul osalemiseks saadetakse sel aastal kutsed 1978, 1973, 1968, 1963, 1958, 1953 aastal sündinud ravikindlustatud naistele.
 
Kutsutavate nimekirja koostab haigekassa ravikindlustuse andmekogu alusel. Haigekassa saadab postiga nimelise kutse, millel on märgitud aeg ja koht, kuhu saab end uuringuks kirja panna. Kutseid ei saadeta neile naistele, kes eelmisel aastal uuringul juba käisid ja kellel on andmekogus mittetäielik aadress. Kuna raviasutuste töö toimub aastaringselt, siis saadetakse kutsed eeltoodud sünniaastate järjekorras.
Probleemiks on olnud kutse kättesaamine ravikindlustuse andmekogus oleva vale aadressi tõttu. Aadressi korrigeerimiseks peab elanik pöörduma Haigekassa klienditeeninduse osakonda, aadressi saab korrigeerida ka internetipanga või kodanikuportaali kaudu.
Ravikindlustuse olemasolul on uuring naisele tasuta. Kui naine on kutse saanud, ent tal on vahepeal kindlustuskaitse katkenud, siis on tal võimalik ennast uuringule küll registreerida, ent sel juhul Haigekassa uuringu eest ei tasu, vaid naine peab uuringu eest ise maksma.

Kui teilt on uuringu eest põhjendamatult tasumist nõutud (v.a. visiiditasu), siis teavitage sellest Haigekassat (info [at] haigekassa.ee). Kindlasti on vaide menetlemiseks vajalik alles hoida tasumist kajastav viitung.

Mammograafiabuss sõidab maakondades
Rinnavähi uuringute parema kättesaadavuse tagamiseks töötab ka OÜ Mammograaf liikuv mammograafiabuss. Selle kaudu saavad uuringutel hõlpsamalt osaleda ka maapiirkondade naised, kellele Tallinna, Tartusse, Pärnusse või Kohtla-Järvele sõit oleks liiga kauge ja kulukas. Liikuva mammograafiabussi viibimisel maakonnas kustutakse uuringule kõik selle maakonna eeltoodud sünniaastate naised.

Perearstid saavad info
Varajase avastamise uuringute parema hõlmatuse saavutamiseks on tihenenud koostöö ka perearstidega. Kõik pereartid saavad 2008.aasta veebruari alguses info, kes nende nimistu naistest sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata kutse saatmise sihtkohta. Kui naine on kutsutavate nimekirjas, ent ei ole aadressimuutuse tõttu või muul põhjusel kutset kätte saanud, saab ta ennast uuringule registreerida isikut tõendava dokumendi alusel.

Sõeluuringute kohta on kõige lihtsam küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt.

Täiendavat materjali rinna- ja emakakaelavähist ja sõeluuringutest on ka Eesti Vähiliidu lehel www.cancer.ee

Lisainfo:
Sirje Vaask
Tervishoiuteenuste osakond
sirje.vaask [at] haigekassa.ee