Haigekassa kutsub avalikule arutelule ravilepingu üle

Haigekassa juhatus on kindel, et 2001. aasta ravileping vastab ravikindlustusseadusele ja teistele Eesti õigusaktidele vastupidiselt raviasutuste ja arstide organisatsioonide avalikus pöördumises väidetule. Haigekassa juriidiline nõustaja on advokaadibüroo Raidla ja Partnerid.

Lepinguteksti on arutatud Eesti Haiglate Liiduga (2. märtsil), Eesti Eratervishoiuasutuste Liiduga (6. märtsil), Eesti Hambaarstide Liidu ja Stomatoloogia Seltsiga (9. märtsil).

Pöördumisest ei selgu, mida allakirjutanud haigekassale otseselt ette heidavad.

Eeldatavalt toob lahkarvamusi kindlustatute kaitseks lepingus fikseeritud piirangud visiiditasude ja lisatasude võtmise kohta ning leppetrahvide sisseviimine.

Haigekassa juhatuse liikme Toomas Palu sõnul on leppetrahvide rakendamine motivatsioonimehhanism, mis tugevdab lepingut ja lepingutingimuste täitmist ning teenib patsiendi parema teenindamise eesmärke.

Lepingu selged prioriteedid on ravimahtude säilitamine eelmise aasta tasemel, ravi järjekordade kontroll, kvaliteetse raviteenuse tagamine ja üheselt fikseeritud teenustasud.

Haigekassa on valmis lepingu teksti üle veelkord arutama ja oma seisukohti tutvustama homme, 29. märtsil kl 15 Eesti Haigekassa 5. korruse saalis, kuhu on oodatud nii pöördumisele alla kirjutanud organisatsioonide esindajaid kui ka asjast huvitatud ajakirjanikud.

Ravilepingu tekst on saadaval Eesti Haigekassa koduleheküljel www.haigekassa.ee. 23. aprilliks avalikustama samas ka raviasutustega sõlmitud lepingute mahud.

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas