Haigekassa juhatuse esimees tutvustab Kliinikumi konverentsil tervishoiuteenuste hinnakujundust


Tänasel Tartu Ülikooli Kliinikumi konverentsil andis haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ülevaate tervishoiuteenuste hindade arvutamise põhimõtetest. Ross tutvustas hetkel kasutuses olevat tegevuspõhist kuluarvestuse metoodikat (activity based costing – ABC). See tähendab, et iga teenuse hinna arvutamiseks on esmalt vajalik kirjeldada selle osutamiseks vajalikud tegevused ning seejärel siduda need kasutatavate ressurssidega (arst, õde, seadmed, tarvikud, ruumid jms).

Ross rõhutas, et tervishoiuteenuse hinnal on ravikindlustuse süsteemis võtmeroll, kuna see on kriitilise tähtsusega tervishoiuteenuste nõudluse ja pakkumise tasakaalustamisel. Lisaks peavad tervishoiuteenuste hinnad olema õiglased ning katma kõik tervishoiuteenuste pakkumise kulud, motiveerima raviasutusi teenuseid pakkuma ning kasutusele võtma ka uusi teenuseid. Ühtlasi peavad need tagama ravi kättesaadavuse.   Kuna tervishoiuteenuste hindu mõjutavad mitmed erinevad tegurid nagu uued tehnoloogiad, muutused õigusruumis, muutused riigi üldises majandusseisus jne, vaatab haigekassa tervishoiuteenuste hinnad üle igal aastal.   Rossi ettekanne on kättesaadav haigekassa kodulehelt.