Haigekassa juba neljas kord avaliku sektori parim

Pressiteade
13. oktoober 2006

Riigi raamatupidamise toimkonna nüüdseks juba 7. korda läbi viidava konkursi “Finantsaruandluse lipulaev” eesmärk oli tänavugi valida välja ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide paremad finantsaruanded.
Nii nagu eelmistelgi aastatel hinnati pretendente kahes voorus. Kõigepealt hindasid audiitorid finantsaruannete vastavust valitud hea raamatupidamistava nõuetele, teises voorus hindasid ajakirjanikud, analüütikud, õppejõud ja teised eksperdid majandusaasta aruande kui terviku informatiivsust ja lugejasõbralikkust.

Finantsaruandluse lipulaeva selgitab raamatupidamise toimkond välja kokku neljas kategoorias -  finantssektor ehk pangad ja kindlustusseltsid; börisettevõtted, v.a. finantssektor; avaliku sektori ettevõtted ja organisatsioonid; mitte-börsiettevõtted ehk kõik need, kes ei kuulu esimesse kolme kategooriasse.

Avaliku sektori kandidaatide seas sai juba 4. aastat järjest esimese koha ja lipulaeva tiitli Eesti Haigekassa.

Lähtudes rahvusvahelistest tavadest ja kogemustest on firma või organisatsiooni sisukal, arusaadaval ja inforikkal finantsaruandel üsna oluline osa nii asutuse maine kujundamisel kui ka selle väärtuse tõstmisel.

Finantsaruandluse lipulaeva tiitlid anti selgi aastal kätte Pärnu juhtimiskonverentsil.


Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439

Lähemalt saab lugeda lingi alt: http://www.easb.ee/?id=687