Haigekassa järgmise aasta eelarve läbis teise lugemise

Pressiteade
25. november 2005

Reedel toimunud haigekassa nõukogu lõpetas haigekassa 2006. aasta eelarve teise lugemise. Nõukogu liikmete otsuse järgi tuleb juhatusel esitada tasakaalus eelarve, milles ei kajastu jaotamata tulemi kasutusele võtmine.

Haigekassa peab oma järgmise aasta prioriteediks arstiabi kättesaadavuse parandamist. Tuleva aasta eelarve projektis näeb haigekassa juhatus ette suurendada eriarstiabile kuluvat raha 12 %.

Nõukogu kuulas ära ka informatsiooni haigekassa 9 kuu aruande kohta.

Anne Osvet
haigekassa avalike suhete juht
620 8439