Haigekassa informeerib elanikkonda alkoholi kahjulikust mõjust tervisele

26. maist alustatakse sotsiaalkampaaniaga ”Alkohol hävitab su aju ja elu!”.  Kampaania eesmärgiks on teadvustada alkoholist tulenevat kahju inimese ajule ja tervisele ning muuta alkoholi reklaamidest saadavat positiivset kuvandit teaduspõhise informatsiooni alusel.

Alanud sotsiaalkampaania ”Alkohol hävitab su aju ja elu!” on juba kolmas Haigekassa poolt korraldatud teavitustegevus selles valdkonnas.  Esimene alkoholiteemaline kampaania noortele toimus 2006.aasta novembris, naistele suunatud kampaania toimus 2007.aasta jaanuaris. Eelmisel kevadel valmisid koolidele filmid “Me räägime alkoholist...” ja “Vaenlane no 1” ning õpetajaraamat “ALKOHOL: Kuidas säästa ennast tulevikuks”.

Viimased uuringud on näidanud, et alkohoolsete jookide tarbimislevimus on endiselt kogu Eesti elanikkonnas, eriti aga noorte seas kasvanud. Alkohol on Eestis väga kergesti kättesaadav ning alkoholireklaamid annavad edasi glamuurset ja positiivset kuvandit alkoholi tarbimisest kui lahutamatust elu nautimise osast. Uuringutest ilmneb, et kahjuks on alkoholireklaamile eksponeeritud ka alaealised.

Alkohol on sõltuvust tekitav aine, mis närvisüsteemi mürgina põhjustab ajurakkude hävimist ja ajumassi vähenemist. Alkoholi toimel kahjustuvad ajukeskused, väheneb enesekontroll, häiritud on käitumine ja otsustamisprotsess. Alkoholi tarvitaja mälu nõrgeneb, vaimsed võimed langevad.
Alkohol mõjub ka südamelihasele ja siseelunditele. Alkoholi liigtarbimisega seotud tervisekaost ligi kolmandik on tingitud vägivalla- ja õnnetusjuhtumitest ning kuritegudest, millest omakorda 60% langeb noore täiskasvanu (vanuses 15-44) ikka. Alkoholi kuritarvitamine on ka 10 kõige enam töövõimetust põhjustava haiguse hulgas.
Suur osa alkoholi liigtarbimisega seotud terviseprobleemide ravikuludest ja töövõimetushüvitise kuludest on Haigekassa kanda ning need tekitavad tervishoiusüsteemile suurt lisakoormust.

Käesoleva sotsiaalkampaania fookuses on noored täiskasvanud, kelles intensiivne alkoholireklaam võib kujundada positiivset kuvandit alkoholi tarbimisest. Eesmärgiks on vastukaaluks alkoholi reklaamidele anda inimesele samade kanalite kaudu objektiivset infot alkoholi mõjust tervisele, eelkõige ajule, psüühikale, tema sõltuvust tekitavatest omadustest ja mõjust elus toimetulekule.
Juuni lõpuni kestva sotsiaalkampaania raames on televisioonis ja raadios temaatilised klipid ning plakatid nii linnaruumis kui ühistranspordis. Teaduspõhine info alkoholist on nii kampaania ajal kui edaspidi kättesaadav www.terviseinfo.ee.
Lisainfo.

Maria Belovas
haigekassa avalike suhete juht
6208439
e-post: maria.belovas [at] haigekassa.ee

Lisainformatsioon:


Sirje Vaask


haigekassa tervishoiuteenuste peaspetsialist


6208455


e-post:

sirje.vaask [at] haigekassa.ee