Haigekassa hüvitab 15. aprillist rohkem glükomeetri testiribasid

Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ravikindlustatud diabeedihaigele vajalike glükomeetrite testribade eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19-aastasele lapsele 600 testiriba eest poolaastas;
2)  I tüübi diabeedihaigele 300 testiriba eest poolaastas;
3)  rasedale ja emale lapse1-aastaseke saamiseni 600 testiriba eest poolaastas;
4) II tüübi diabeedihaigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
5) II tüübi diabeedihaigele, kes on tablettravil, 50 testiriba eest poolaastas.

Kindlustatu huvides ei muuda haigekassa diabeedihaigetele juba varem väljastatud meditsiinilise abivahendi kaartidesse märgitud koguseid.

Selleks, et kindlustatu saaks varem (enne uute koguste kehtestamist) välja antud meditsiinilise abivahendi kaardiga apteegist välja osta uusi kehtivaid koguseid, tuleb apteegile koos abivahendi kaardiga esitada arsti väljastatud tõend, kus on arsti märge kas diagnoosi, raseduse tõenduse, raviviisi (insuliinisüstravi või tablettravi) või glükomeetri testiribade ettenähtud koguste kohta.

Vastavalt määruse 120 §5 lõike 5 ja Eesti Haigekassa ning apteegi vahel sõlmitud lepingu tingimustele on meditsiiniseadme müüja abivahendite väljastamisel kohustatud kontrollima ja täitma määruse 120 §4 hetkel kehtivaid tingimusi.
Näiteks I tüübi diabeedihaigele kindlustatule, kellel on abivahendi kaart väljastatud enne muudatuse jõustumist ja seetõttu on kaardil lubatud koguseks märgitud 250 testiriba kalendriaastas, peab apteek alates määruse muudatuse jõustumisest müüma 300 testiriba poolaastas. Kui kindlustatu on juba I poolaastal ostnud testiribasid, peab apteek tasaarvestust kehtivate  poolaastakoguste lõikes.

Lepingulisi apteeke on muudatusest teavitatud.