Haigekassa Harju osakonnas kirjutati alla lepingud

Pressiteade
27. märts 2007.a

Teisipäeval kirjutasid selle aasta ravi rahastamise lepingutele alla Haigekassa Harju osakonna 10 suuremat lepingupartnerit.

“Nii sai tänaste allkirjadega rakenduse enam kui 1,8 miljardit krooni raviraha”, tõdes Harju osakonna direktor Ado Viik. “Selle raha eest ravivad 10 suuremat partnerit 93% kõigist harjumaalastest ja tallinlastest ning allkirja andnud raviasutused teevad 43% Eesti kõigist juba planeeritud ravijuhtudest”.

67% Haigekassa ravikindlustuseks mõeldud eelarvest kulub tervishoiuteenustele. Tervishoiuteenuste 6,6 miljardilisest eelarvest omakorda 79% raha läheb eriarstiabi kulude katteks.

Ühe ravikindlustatud inimese kohta aastas jääb 7669 krooni, millest 5165 kr läheb tervishoiuteenustele, 843 kr ravimiteks ja 1435 kr töövõimetushüvitisteks.

Harju osakonna näol on tegemist Eesti suurima ravikindlustatud inimeste arvuga piirkonnaga – üle 519 000 inimese. Jaanuari alguse seisuga oli Eestis tervikuna ravikindlustus 1,278 miljonil inimesel.

Ka ülejäänud kolmes Haigekassa piirkondlikus osakonnas – Tartu, Pärnu ja Viru - on eriarstiabi rahastamise lepingute sõlmimine lõpujärgus. Uus lepinguperiood algab 1. aprillil.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439